0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

REGGIO EMILIA

Những giá trị cốt lõi của Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

Trong hơn 70 năm phát triển, phương pháp tiếp cận Reggio Emilia đâ chứng minh đượcsức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ tới nền giáo dục của nhiều quốc gia. Hơn 5000 trường học trên thế giới hiện đã sử dụng phương pháp giáo dục độc đáo này giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên...

0

Reggio Emilia – Cái nôi của Phương pháp giáo dục mầm non độc đáo

Reggio Emilia là tên một thành phố nhỏ ở miền Bắc nước Ý. Nơi đây đã từng là một thành phố giàu có với truyền thống lâu đời trong ngành ngân hàng, thương mại và sản xuất có từ thời La Mã. Reggio Emilia cũng là nơi khởi nguồn cảm hứng cho nhà tâm lý học Loris Malaguzzi (1920 –...

0