0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

LIÊN LẠC GIA ĐÌNH & NHÀ TRƯỜNG

Liên lạc chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh sẽ giúp chúng tôi có thể đảm bảo chăm sóc và giáo dục trẻ một cách tốt nhất. Thông qua việc thiết lập, duy trì liên lạc giữa gia đình với nhà trường, giáo viên có thể lắng nghe và hiểu những điều cha mẹ mong muốn với trẻ, đồng thời tôn trọng văn hoá cũng như thói quen của mỗi gia đình.

O'Hana kết nối với phụ huynh bằng những hình thức sau:

Ứng dụng Little Family Room: Được dùng làm phương tiện liên lạc giữa gia đình với nhà trường. Toàn bộ ảnh hoạt động của trẻ được gửi tới phụ huynh qua ứng dụng Little Family Room. Trong đó, quý vị có thể viết những băn khoăn, thắc mắc và những điều lưu ý cần dặn dò giáo viên. Lịch học + Thực đơn của tuần tiếp theo sẽ được gửi tới phụ huynh vào mỗi thứ 6 hàng tuần.

Họp phụ huynh: Được tổ chức 06 tháng một lần, giáo viên sẽ họp với từng phụ huynh để trao đổi về tình hình phát triển của trẻ, đồng thời cập nhật những tin tức mới về chương trình học. 

Báo cáo về sự phát triển của trẻ: Trong kỳ 2 và kỳ 4, O'Hana sẽ tổ chức họp 1-1 với từng phụ huynh và cung cấp cho phụ huynh những thông tin chi tiết về sự tiến bộ của trẻ qua các mặt phát triển về nhận thức, ngôn ngữ, thể chất và tư duy.

Website: www.ohana.vn và Fanpage: www.facebook.com/ohanavn là nơi cập nhật mọi hoạt động của trẻ ở trường cũng như cung cấp nhiều thông tin  bổ ích cho phụ huynh.