0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

THÔNG ĐIỆP TỪ O'HANA

 

   

Chào mừng quý vị đến với trường mầm non O’Hana Preschool.

Với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, mọi suy nghĩ và ý kiến của trẻ đóng vai trò quan trọng cho việc định hướng chương trình học tập của chúng tôi. O’Hana đặc biệt  quan tâm đến mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và trẻ, từ đó hiểu những gì trẻ nghĩ và trẻ cần để phát huy hết tiềm năng cá nhân.

Chúng tôi sử dụng phương pháp Reggio Emilia – một phương pháp tiếp cận sáng tạo và đầy cảm hứng trong giáo dục mầm non.

Chúng tôi cũng áp dụng học thuyết của các chuyên gia như: Vygotsky, Bruner, Gardner và Dweck – các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực: Tâm lý – Xã hội – Nhận thức – Phát triển và Nhân cách. Các học thuyết này đã được chứng minh là những chuẩn mực cao nhất trong giáo dục quốc tế mà đặc điểm nổi bật là tạo cho trẻ nhiều cơ hội và công cụ để sáng tạo, giúp trẻ sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng học hỏi và quan trọng hơn cả là luôn sáng tạo và đầy ắp ý tưởng mới lạ.

Chúng tôi là O’Hana! Rất mong được đón tiếp quý vị.