0
OHANA OHANA

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018

 
I.   Phí nhập học:     VNĐ 5,000,000 
II.  Học phí: bao gồm phí ăn và toàn bộ chi phí học tập
 

KỲ 1

   (5/6/2017 - 1/8/2017)  

KỲ 2

  (1/9/2017 - 30/11/2017)  

KỲ 3

  (1/12/2017 - 28/2/2018)  

KỲ 4

  (1/3/2018 - 25/5/2018)  

VNĐ 24.830.000

VNĐ 24.865.000 VNĐ 24.585.000 VNĐ 24.655.000

VNĐ 49.325.000

VNĐ 48.870.000

VNĐ 96.720.000

 
      Đối với học sinh nhập học ngắn ngày, học phí sẽ được tính với mức 500.000đ/ngày.
III.  Phí xe đưa đón: Nhân viên giáo vụ sẽ đi cùng xe để đón, trả và quản lý học sinh trên xe.
 
     Một chiều :                     
          < 3 km
          3 - 5 km
          > 5 km
   
          2.400.000 đ/kỳ                                                                                                 
          3.600.000 đ/kỳ     
          4.500.000 đ/kỳ
     Hai chiều : 
          < 3 km
          3 - 5 km
          > 5 km
 
          4.800.000 đ/kỳ     
          5.100.000 đ/kỳ     
          6.000.000 đ/kỳ
 
IV. Phí ăn sáng: Bữa sáng sẽ được phục vụ từ 7g45 đến 8g15 với mức phí 975.000/kỳ.