0
OHANA OHANA

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019 - 2020

 
I.   Phí nhập học:  VNĐ 5.000.000 (không hoàn lại) 
II.  Phí cơ sở vật chất: VNĐ 4.000.000 / năm học
III. Học phí (bao gồm phí ăn và toàn bộ chi phí học tập):
Học phí dành cho nhóm trẻ từ 16 tháng - 4 tuổi
(Little Dinosaur, Discovery và Explorer):

KỲ 1

   (3/6/2019 - 30/8/2019) 

KỲ 2

  (3/9/2019 - 29/11/2019) 

KỲ 3

  (2/12/2019 - 28/2/2020) 

KỲ 4

  (2/3/2020 - 29/5/2020) 

VNĐ 25.500.000

VNĐ 25.465.000 VNĐ 25.220.000 VNĐ 25.395.000

VNĐ 50.585.000

VNĐ 50.235.000

VNĐ 99.300.000

 
Học phí dành cho nhóm trẻ 4-6 tuổi
(Adventurer và Preschool):

KỲ 1

    (3/6/2019 - 30/8/2019) 

KỲ 2

  (3/9/2019 - 29/11/2019) 

KỲ 3

  (2/12/2019 - 28/2/2020) 

KỲ 4

  (2/3/2020 - 29/5/2020) 

VNĐ 27.000.000

VNĐ 26.965.000 VNĐ 26.720.000 VNĐ 26.895.000

VNĐ 53.560.000

VNĐ 53.235.000

VNĐ 105.165.000

 
      
Đối với học sinh nhập học ngắn ngày, học phí sẽ được tính như sau:
- Đối với nhóm Little Dinosaur, Discovery và Explorer : 500.000đ/ngày  
- Đối với nhóm Adventurer và Preschool : 600.000đ/ngày
IV.  Phí xe đưa đón: Có nhân viên giáo vụ đi cùng xe để đón, trả và quản lý học sinh trên xe.
 
     Một chiều :                     
          < 3 km
          3 - 5 km
          > 5 km
   
          2.400.000 đ/kỳ                                                                                                 
          3.600.000 đ/kỳ     
          4.500.000 đ/kỳ
     Hai chiều : 
          < 3 km
          3 - 5 km
          > 5 km
 
          4.500.000 đ/kỳ     
          5.100.000 đ/kỳ     
          6.000.000 đ/kỳ
 
Gia đình có từ hai con đăng ký sử dụng dịch vụ đưa đón (đón trả tại cùng địa điểm và thời gian),
phí đưa đón con con thứ hai trở đi sẽ được giảm 50% theo biểu phí trên.
 
V. Phí ăn sáng: Bữa sáng sẽ được phục vụ từ 7g45 đến 8g15 với mức phí 975.000/kỳ.