0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022 - 2023

1.  Phí nhập học:  5.000.000 đ
2.  Phí xây dựng trường:  4.000.000 đ/năm học
3.  Học phí: 
  Đối với trẻ 15 tháng - 4 tuổi            23.700.000đ/kỳ     
  Đối với trẻ 4 - 6 tuổi     25.500.000đ/kỳ  
 
4. Tiền ăn: 50.000đ/ngày (gồm 1 bữa trưa và 2 bữa nhẹ sáng, chiều)
5. Phí ăn sáng:  15.000đ/bữa
6. Học phí ngắn ngày: Học sinh nhập học ngắn ngày, học phí được tính theo ngày với mức phí như sau:
   Trẻ 15 tháng – 4 tuổi Trẻ 4 – 6 tuổi
   Học cả ngày         500.000 đ/ngày     600.000 đ/ngày   
   Học nửa ngày        400.000 đ/ngày    500.000 đ/ngày   
 
 
7.  Phí xe đưa đón: Có nhân viên giáo vụ đi cùng xe để đón, trả và quản lý học sinh trên xe. Mức phí như sau:
    Khoảng cách    Một chiều Hai chiều
     < 3 km         3.700.000 đ/kỳ        5.400.000 đ/kỳ    
     3 - 5 km    4.600.000 đ/kỳ    6.600.000 đ/kỳ 
     > 5 km    5.400.000 đ/kỳ    7.800.000 đ/kỳ 

8.  Ưu đãi:
  • Mức chiết khấu trực tiếp sẽ được áp dụng khi phụ huynh đóng phí 2 kỳ là 3%, hoặc đóng phí theo năm là 5%.

  • Đối với gia đình có từ hai con trở lên đang cùng học tại trường thì học phí của con thứ hai sẽ được giảm 5%, học phí con thứ ba được giảm 10% (theo thứ tự con trong gia đình).

  • Đối với nhóm từ 2 trẻ trở lên cùng nhập học thì học phí của cả hai trẻ sẽ được giảm 5% cho kỳ học đầu tiên.

  • Khi phụ huynh có con đang học tại trường giới thiệu thêm học sinh mới nhập học thành công, gia đình sẽ được tặng voucher giảm học phí trị giá 1.000.000 đồng.

  • Đối với gia đình có hai con sử dụng dịch vụ đưa đón của trường (đón trả tại cùng một địa điểm và cùng thời gian), thì phí đưa đón cho con thứ hai sẽ được giảm 50% biểu phí trên.