0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2023- 2024

1.  Phí nhập học:  5.000.000 đ
2.  Phí cơ sở vật chất:  1.000.000 đ/năm học
3.  Phí học phẩm, học liệu: 1.200.000 đ/kỳ 
4.  Học phí: được thu theo kỳ 3 tháng, bao gồm 2 mức học phí chia theo độ tuổi.
  Đối với trẻ 15 tháng - 4 tuổi           8.300.000 đ/tháng     
  Đối với trẻ 4 - 6 tuổi     9.000.000 đ/tháng  
 
4. Tiền ăn: 50.000đ/ngày (gồm 1 bữa trưa và 2 bữa nhẹ sáng, chiều)
5. Phí ăn sáng:  15.000đ/bữa
6. Học phí ngắn ngày: đối với học sinh nhập học ngắn ngày, mức phí được tính như sau:
     Học nửa ngày            Học cả ngày    
  600.000 đ/ngày           700.000 đ/ngày   
 
7.  Phí xe đưa đón: Có nhân viên giáo vụ đi cùng xe để đón, trả và quản lý học sinh trên xe. Mức phí như sau:
    Khoảng cách    Một chiều Hai chiều
     < 3 km         4.200.000 đ/kỳ        6.000.000 đ/kỳ    
     3 - 5 km    5.100.000 đ/kỳ    7.200.000 đ/kỳ 
     > 5 km    6.000.000 đ/kỳ    8.700.000 đ/kỳ 

8.  Ưu đãi:
  • Mức chiết khấu trực tiếp sẽ được áp dụng khi phụ huynh đóng phí 2 kỳ là 3%, 3 kỳ là 4%, hoặc đóng theo năm là 5%.

  • Đối với gia đình có từ hai con trở lên đang cùng học tại trường thì học phí của con thứ hai sẽ được giảm 5%, học phí con thứ ba được giảm 10% (theo thứ tự con trong gia đình).

  • Đối với nhóm từ 2 trẻ trở lên cùng nhập học: Mỗi gia đình sẽ nhận được voucher trị giá 1.000.000đ. Voucher này được áp dụng vào kỳ đóng học tiếp theo của con. 

  • Khi phụ huynh có con đang học tại trường, nếu giới thiệu thêm học sinh mới nhập học sẽ nhận được voucher trị giá 1.000.000 đồng. Voucher này được áp dụng vào kỳ đóng học tiếp theo của con.

  • Đối với gia đình có hai con sử dụng dịch vụ đưa đón của trường (đón trả tại cùng một địa điểm và cùng thời gian), thì phí đưa đón cho con thứ hai sẽ được giảm 50% biểu phí trên.

 
QUY ĐỊNH VỀ NỘP PHÍ:
 - Phí nhập học (đóng 1 lần), phí cơ sở vật chất (đóng hàng năm), học phí và các phí khác (đóng theo kỳ) cần được thanh toán trước khi trẻ nhập học hoặc đúng thời hạn quy định trong Thông báo học phí. Nếu học phí không được nộp đúng thời hạn, trẻ sẽ không được nhập học hoặc có thể sẽ phải thôi học.

- Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt tại văn phòng trường hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, thông tin chi tiết được nêu trong thông báo nộp học phí.

- Các quy định về học phí nêu trên được áp dụng cho năm học 2023-2024. Nhà trường có thể điều chỉnh học phí hoặc các quy định về tài chính cho năm học tiếp theo. Việc thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo tới quý phụ huynh ít nhất hai tuần trước năm học mới.