0
OHANA OHANA

GIỜ HOẠT ĐỘNG

Trường O'Hana mở cửa hàng ngày từ 7g45 đến 17g15 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Dịch vụ trông trẻ muộn được cung cấp sau 17g15. Xin vui lòng xem phần Phí và Học phí để biết thêm chi tiết về phí trả trẻ muộn.