0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

GIỜ HOẠT ĐỘNG

Trường O'Hana mở cửa hàng ngày từ 7g45 đến 17g15 từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trường nhận trả trẻ muộn nhất đến 18g30, có tính phí 200.000đ/giờ.