0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí: Giáo viên tiếng Anh

Thời gian làm việc: 7h35 – 17h15, thứ Hai đến thứ Sáu Địa điểm làm việc: Tòa C, chung cư Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Mô tả công việc: ...

0

Tuyển dụng vị trí: Giáo viên mầm non

Thời gian làm việc: 7h35 – 17h15, thứ Hai đến thứ Sáu Địa điểm làm việc: Tòa C, chung cư Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Mô tả công việc ...

0