0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

PRESCHOOL

 

LỚP HỌC CHO TRẺ TỪ 5 - 6 TUỔI

PRESCHOOL là chương trình dành cho trẻ 5 - 6 tuổi. Trẻ ở lứa tuổi này đang trên đà phát triển một cách toàn diện về thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội.

Chương trình của chúng tôi chú trọng đến các hoạt động khoa học, toán học, xã hội học, ngôn ngữ, mỹ thuật, âm nhạc và vận động.

Chúng tôi khuyến khích phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động nhận biết âm, chữ, hát, đọc thơ, đóng kịch.

Các kỹ năng toán học của trẻ được trau dồi qua các bài tập tư duy tập trung vào phân loại, tập hợp nhóm, ghép số với hình ...

Thời gian này cũng là lúc trẻ thể hiện rõ nhất những gì mình khám phá, tìm tòi được thông qua mỹ thuật. Trong từng giờ và trong mỗi hoạt động, giáo viên tạo cho trẻ cơ hội để sáng tạo, giao tiếp và hợp tác với nhau bất kể theo nhóm nhỏ hay cả lớp, mục đích của chúng tôi là giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chia sẻ và quan tâm đến nhau.

Để giúp trẻ chuẩn bị tốt cho bậc tiểu học, chúng tôi có chương trình cho trẻ làm quen với các dạng bài kiểm tra đầu vào đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng để trẻ tự tin khi bước vào bậc tiểu học.