0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

EXPLORER

 

LỚP HỌC CHO TRẺ TỪ 3 - 4 TUỔI

EXPLORER là chương trình dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi. Ở lứa tuổi này, trẻ có những thay đổi đáng kể về mặt thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội, trẻ bắt đầu thể hiện trí tò mò về thế giới xung quanh, vì vậy mỗi ngày ở trường O'Hana sẽ đầy ắp những điều mới mẻ mà trẻ có cơ hội tìm hiểu và khám phá. Chúng tôi giúp trẻ biết cách thể hiện bản thân thông qua mỹ thuật, âm nhạc và vận động.

Trẻ phát triển những kỹ năng vận động thô như chạy, nhảy, ném, đá thông qua các bài tập chuyên biệt.

Những khái niệm sơ khai về toán học cũng được chúng tôi tăng cường ở lứa tuổi này. 

Nhóm Explorer có tỷ lệ tối đa 6 trẻ với 1 giáo viên.