0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

TIN TỨC NHÀ TRƯỜNG

TUYỂN SINH CƠ SỞ MỚI – VIỆT ĐỨC COMPLEX 39 LÊ VĂN LƯƠNG, THANH XUÂN, HN

Sự phát triển trong những năm đầu đời là nền tảng vô cùng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi con người. Như vậy có thể thấy lứa tuổi mầm non chính là “Thời kỳ vàng của cuộc đời”. Nhằm đáp ứng nhu cầu về một môi trường giáo dục chất lượng cao dành...

0