0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Toàn bộ chương trình học của O’Hana được biên soạn theo phương pháp Reggio Emilia – một phương pháp đầy sáng tạo và cảm hứng trong giáo dục mầm non. Được phát minh bởi Loris Malaguzzi, phương pháp Reggio Emilia có một vài điểm tương đồng với Waldorf và Montessori nhưng khác ở chỗ Reggio Emilia dựa trên những giá trị cơ bản về cách thức học của trẻ.

Loris Malaguzzi cho rằng trẻ nhỏ thường có gắn kết sâu sắc với một nền văn hoá nhất định. Vì thế tại O’Hana, chúng tôi áp dụng phương pháp Reggio Emilia với thế mạnh chú trọng vào mối quan hệ xã hội, các hoạt động được tổ chức theo nhóm nhỏ để mọi trẻ đều có cơ hội tham gia, mọi ý kiến và suy nghĩ của trẻ đều được quan tâm và đánh giá cao. Giáo viên không phải là người truyền đạt kiến thức mà đóng vai trò là người lắng nghe và tạo mọi cơ hội để trẻ khám phá và tự tìm hiểu về thế giới xung quanh. Chúng tôi coi trọng quá trình học tập của trẻ hơn là kết quả. Phương pháp này thể hiện rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa trường học và cộng đồng để từ đó mang đến một chương trình hoàn hảo.