0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

REGGIO EMILIA

Reggio Emilia Approach – Một học thuyết hay phương pháp giáo dục mầm non?

O'HANA

-

0 Bình luận

Reggio Emilia được coi là một phương pháp giáo dục tiên tiến cho trẻ mầm non, thậm chí phương pháp cũng được sử dụng tại một số trường tiểu học tại một số quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có những băn khoăn Reggio Emilia thật sự là một học thuyết giáo dục hay là một phương pháp giáo dục sớm cho trẻ.

Về mặt học thuật, “Học thuyết” và “Phương pháp” tồn tại sự khác biệt rõ rệt.

  1. Học thuyết là những nguyên tắc cơ bản hoặc hiểu biết chung nhất về một vấn đề khoa học nào đó đã được kiểm nghiệm hoặc chứng minh trong thực tế.
  2. Phương pháp là cách thức, phương pháp tổ chức hay thực hiện một hành động nào đó theo một kế hoạch cụ thể.

Rõ ràng, khi nhìn nhận Reggio Emilia là một học thuyết, chúng bao gồm những nguyên tắc chung nhất như đã đề cập ở bài viết trước đó và cần một phương pháp rõ ràng để hiện thức hóa những nguyên tắc này. Ngược lại, khi nhắc đến Phương pháp giáo dục Reggio Emilia, người đọc sẽ hiểu đây là một chuỗi hoạt động có trình tự được thiết kế cụ thể áp dụng trong thực tế cho trẻ dựa trên lý thuyết về giáo dục nào đó.

1.1 Nhà tâm lý Loris Malaguzzi trong một buổi nói chuyện về Phương pháp tiếp cận Reggio

Đối với Loris Malaguzzi - nhà tâm lý học người Ý, ông không để ý đến cách gọi Học thuyết hay Phương pháp Reggio Emilia. Loris được những giáo viên tận tụy ở Villa Cella truyền cho nguồn cảm hứng bất tận trong giáo dục mầm non. Ông tập trung vào nghiên cứu, thử nghiệm và rút ra kết luận về những hoạt động được áp dụng trong các trường học tại Reggio. Đối với những nhà giáo dục mầm non sau này, Reggio Emilia vừa là một học thuyết với các nguyên tắc then chốt, vừa là phương pháp tiếp cận trẻ nhỏ trong giáo dục mầm non.

Các nguyên tắc Reggio Emilia là kim chỉ nam cho các hoạt động tiếp cận Reggio nhằm dẫn dắt trẻ vào lộ trình phát triển tự nhiên về kiến thức và tình cảm cũng như thúc đẩy mối quan hệ xã hội thân thiết. Nền tảng của phương pháp tiếp cận nằm ở cái nhìn độc đáo của trẻ với môi trường quanh chúng để khuyến khích “Hàng trăm ngôn ngữ của trẻ”. Trẻ được trao và được tôn trọng những quyền hạn cụ thể để tự quyết định sẽ học gì, làm gì và làm như thế nào dưới sự quan sát của giáo viên và phụ huynh.

Điều khó khăn nhất là làm thế nào dể biết mối quan tâm của trẻ và tìm ra cách thức khai thác mối quan tâm đó để xây dựng lộ trình phù hợp với khả năng cũa trẻ. Những bài viết tiếp sau sẽ cung cấp những gợi ý mở cho giáo viên hay phụ huynh về cách Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia khơi dậy khả năng tiểm ẩn trong trẻ nhỏ.

Bạn hãy cho bé theo học tại mầm non O'Hana - trường mầm non quốc tế chất lượng tại Hà Nội để bé được tiếp cận các phương pháp giáo dục tốt nhất nhé.

TAGS :

học thuật Loris Malaguzzi ohana phương pháp reggio reggio emilia

Bình luận của bạn

TIN MỚI