0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

REGGIO EMILIA

Những đặc điểm nỗi bật của Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia

             Kề từ khi được công nhận là một trong những phương pháp giáo dục tốt nhất thế giới vào năm 1991, Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia trở thành từ khóa phổ biến trong nền giáo dục mầm non. Số lượng các ngôi trường sử dụng phương pháp độc đáo này gia tăng nhanh chóng cùng với những lợi...

0