0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

EXCURSIONS

 

Trường mầm non quốc tế O’Hana áp dụng phương pháp trải nghiệm thực tế trong giáo dục mầm non nơi việc học được xem như một sự tái hiện hơn là việc chuyển giao kiến thức. Như một triết gia nổi tiếng đã từng nói: "Nói với tôi thì tôi sẽ quên, cho tôi xem có thể tôi sẽ nhớ, để tôi tham gia thì tôi sẽ hiểu".


Mọi kiến thức sẽ không thể được lĩnh hội một cách trọn vẹn nếu thiếu sự trải nghiệm thực tế. Do vậy, tuỳ theo mỗi chuyên đề học tập, chúng tôi thường xuyên tổ chức những chuyến tham quan, những buổi thực hành hay những giờ thí nghiệm khoa học… để trẻ có cơ hội được kiểm chứng những gì trẻ đang tìm hiểu.